[CNW:Counter] TOPlist

Dopis šéfredaktorovi 21. Století - Pavlovi Přeučilovi

Ze dne 18. 1. 2004

Vážený pane Přeučile,
velmi rád čtu časopis 21. století, a tak mě velmi mrzí, že se v něm začínají objevovat nepřesnosti, které bych očekával spíše v jiných médiích. Některé jsou drobnosti, které jsou snadno přehlédnutelné korektorkou, ale závažnější je, když jsou podány nesprávné informace díky nepozornosti či nedůslednosti autora článku.

Budu konkrétní a začnu tím závažnějším.
"Nadzvedla" mě zejména rubrika FAQ. Autor odpovědí bohužel často odpovídá na něco úplně jiného, než se tazatel ptá. Když se tazatel zeptá, jak přesné je určování stáří pomocí metody (str. 42) využívající poločasu rozpadu uhlíku C14, tak je mu vysvětlen princip této metody a o přesnosti není ani zmínka. U otázky o zjišťování polohy sond ve vesmíru (str. 43) - což je velmi zajímavé téma (Dopplerův jev, navigace podle hvězd) - není zodpovězena ani jedna z tazatelových otázek. Odpověď na otázku na tření u širších pneumatik (str. 45) je vyhýbavá a nepřesná. (Třecí síla nezávisí na šířce pneumatik respektive stykové ploše.) A konečně v otázce na nekonečně malou velikost (str. 46) opět není odpověď. Myslím, že mohlo být zmíněno, že to v podstatě neumíme změřit.

Neříkám, že by se téma dané čtenářem nemělo rozvíjet, ale hlavní je odpovědět na to, na co se čtenář ptá. A téměř vždy lze odpovědět tak, že to pochopí i naprostý laik.

Článek "Jižní Afrika chce rozsvítil svět!" (str. 60)je nepřesností opravdu plný.
1. Když k reaktoru přidáte nějaký další modul, jeho výkon to těžko zvýší, ale další reaktor ano.
2. Palivové kuličky opravdu nejsou "oblázky" velikosti tenisového míčku. Tyto oblázky uranu (pokryté karbidem křemíku) jsou obsaženy v grafitových koulích velikosti tenisového míčku.
3. Nevím jak autorka přišla na to, že palivem je dioxid uranu (proč ne oxid uraničitý?), ale dle mých informací se využívá uran obohacený o izotop 235 a jako doplňkové palivo je možné použít thorium.
4. Grafitové pláty spíše neutrony zpomalují než odrážejí, ale to je již detail.

Každopádně by autoři měli aspoň přiměřeně rozumět tomu, co píší a vyvarovat se věcných chyb.

Dále jsou to již jen drobnosti.
Str. 17 - zlato asi nemá teplotu tání 10 630°C.
Str. 58 a 87 - bohužel se vám nepodařilo uvést exponenty u čísel, ale napsat je v řadě za ně.

Doufám, že má kritika nevyzněla tak, že bych 21. století považoval za špatný časopis. Jen mě tyto chyby mrzí, protože se bojím, že v příspěvcích, kterým téměř vůbec nerozumím, mohou být podobné mystifikace.

Jelikož se snažím také trochu popularizovat vědu (na weblogu), vím, že psát něco smysluplného a zajímavého je náročné, ale přesto by snad stálo za to věnovat se přípravě článků trochu pečlivěji.

S přáním mnoha úspěchů a pěkného dne

Martin Šrubař
http://sweb.cz/techblog/

----------------------------------------

Související článek:

21. století

Hlavní stránka Techblogu | Archívy Techblogu | Poslední komentáře | RSS výstupy | Mapa webu